Bild föreställande: tjanster miljo

 

 

Anders Öholms Rör och Värme utför nyinstallation, renovering och service av bland annat:

 

Värmepumpar

Bild föreställande: dekor middledot

Vattenrening

Bild föreställande: dekor middledot

Avloppsanläggning

Bild föreställande: dekor middledot

Solvärme

Bild föreställande: dekor middledot

Klimatanläggningar

Bild föreställande: dekor middledot

Värmepannor

Bild föreställande: dekor middledot

Golvvärme