Vanliga frågor

Sylentmite används till

 

 

Renovering av broar och vägförstärkningar när man vill behålla armeringen.

Sprängning av berg i villaområden för att undvika skador på befintliga närliggande villor.

Demolering av betongfundament inomhus.

Inom industrin då nya fundament skall gjutas till nya större och tyngre maskiner. Såga bort befintligt golv, frilägg berggrunden och borra hålen. Fyll på med Sylentmite och gräv sedan bort restmaterialet.

Överallt där berg, sten eller betong är i vägen.

Bild föreställande: sylentmite vanliga